Pàgineshttps://www.catalunyareligio.cat/ca/pregariacat-celebra-seu-dese-aniversari-nova-web

dimecres, 30 de novembre del 2011

CONTEXT ACTUAL DEL MITEEL   CONTEXT    ACTUAL

DEL    MITE
Lluís     Duch

 "hom  reconeix  la   importància  insubstituïble  del mite   per l'articulació  de l'existència  humana..." 
La   "Il.lustració":  passar...
       no  hauria de ser;Perquè, per l'èsser humà... que  pensa, actua, estima, odia, espera i desespera,... només   existeix allò   que és capaç  d'expressar, d'emparaular  o,  al menys, d'insinuar al.lusivament"
"...a l'entorn  del mite  "és senyal diàfan d'una consciència  general de transició  i  insinua  un  "final d'època"...2.       EL   CONTEXT ACTUAL DE L'APROXIMACIÓ AL MITE:  LA CRISI  DE 
           LA RAÓ   I  DE  LA   HISTÒRIA


"...la reflexió  sobre  el mite   i la  raó   s'h realitzat    a partir   de  la premissa següent:  la  veritable  humanitat de l'home consistiria  precisament  en el  "pas  del   mythos al   logos"..."
els  intents  de supressió  del mite no   han produït res més  que  la  recaiguda acrítica   en un nou mite  com,  per exemple,  el  mite  de la  raça germànica,...el de la mitificació  de  la  ciència ..."


 a.   El   mític  entre la recurrència   i  la    interpretació


                                                                                           MINOTAURE


 HÉRCULES

                                                                                         PROMETEU
 "també  hi  ha "interpretació"...Ens veiem  obligats a interpretar   perquè la condició humana   no pot   prescindir de  les  determinacions  adverbials ,...espacials  (origen, terme, aquí, allà, a dins, a fora,...)   temporals  (sempre, mai, ahir, demà, ara,...)

interpretar a fi d'interpretar-se...
dóna  el pas  del   mite  al   mite...
b.      Crisi   de la raó  i de la història 

" Una  comprensió  precisa i determinada culturalment de la raó i la història ha estat el mitjà privilegiat  per a la configuració teòrica de la  "MODERNITAT"  (des de primers anys del segle XVI)...
Dues  constel.lacions de "esdeveniments":   aventura   americana,      reformes   protestants...


"final   d'època"
   


"Fracàs d'una  història  descrita  amb el paràmetres  de l'historicisme del segle XIX...: presentava  les dades històriques com un cant triomfal dels "vencedors"...els  quals podien recordar i establir normativament  el text històric  al  marge  de tots els vençuts, de tots els fracassats...

tot  document històric, de  cultura,  també és un  document  de  barbàrie...

Després d'Auschwitz, l'optimisme  històric,  tant d'arrel  marxista   com  cristiana,   s'ha vist cruelment i,  potser definitivament,  desmentit..."   


AUSCHWITZ
"En el moment  present,  el mite és una referència obligada  a causa del  "descrèdit  de la història"

l'ésser  humà... sempre tindrà necessitat d'una determinada comprensió de la raó  i  de la història...      no  són unes dades definides  a priori, sinó  que, en cada hic et nunc,  li caldrà contextualitzar-les i redefinir-les  en funció  dels reptes i els interrogants que se li plantegin..."

la  compensació  ha esdevingut el rerafons obligatde l'acció política, religiosa i cultural  després que la dreta i l'esquerra han perdut allò  que les constituïa com a tals...

 - l'esquerra  ha perdut  el  proletariat  (sense utopia)
la  dreta  ha perdut   la   nació       (sense tradició)

no hi cap  principi que marqui  el rumb de l'existència (com, per exemple,  l'altre...)   tot i tothom són relatius...  s'actua  compensatòriament...

La "modernitat" d'origen il.lustrat, amb el seus ideals de justícia, de  llibertat, de progrés  i de felicitat  per a tothom,  s'ha  acabat...
l'home es veu  obligat  a compensar  i  a   ser compensat...

Perquè no estem en un temps històric   una  atmosfera   mítica  ho envaeix tot...


    
Imatge  i lectura


3.      L'ESTUDI    DEL      MITE


Els  trets  més característics de la societat:
Les  premisses ideològiques i axiològiques:

ens duen   a distingir  5   grans tradicions:

a.  tradició   antropologicoetnològica;

b.  tradició   religiosa

c.  tradició  teològica

d.  tradició  esteticoliterària

e.  tradició psicològica

     Actualment  són preferides les  interpretacions psicològiques,...Hom estudia el mite amb un afany "espeleològic",  a la recerca  d'alguna cosa semblant   a  un  punt  de partida de l'aventura humana...    dimarts, 29 de novembre del 2011

EL MITEEL    MITE   

Lluís   Duch


                            "LUTERANISME"MIRCEA  ELIADE
................................... "IL.LUSTRATS"     

                    


RITUS
MONUMENT  A LA  "MEMÒRIA"