Pàgineshttps://www.catalunyareligio.cat/ca/pregariacat-celebra-seu-dese-aniversari-nova-web

dimecres, 28 de setembre del 2011

ADAGIONA


AQUEST  LLIBRET
 (27  pàgines)
 és un "COL.LECCIÓ"  de

PROVERBIS
exposats  en "forma"  de RONDALLA

"l'aigua corrent no mata la  gent"          "aigo fresca fa bon ull"       "Déu sap que 

fa  i no pot errar"     "fa més qui  sap  que deu que cerquen"     "qui avisa  no és 

traidor"      "parlant clar s'entenen"       "no hi cap refrany que menti"     "lo que

s'aprèn  en el bres, sempre hi és"     "cadascú és com Déu l'ha fet"     "allà on no

n'hi  ha que no n'hi cerquin"       "no hi ha res  més enginyós   que  sa panxa  

buida"         "Cada dia aprenem coses noves"           "a  terra que vas, usança que 

trobaràs"            "lo que s'usa   no té  excusa"      "tot començament  és difícil"    

  "tot  vol  cremar-hi oli"         "de conseis no en vagis fart,  i tu  pren la millor 

part"      "lo que Déu guarda, no perilla"          "El meló i el casar són cosa  

d'encertar"        "meló i casament, o l'erro  o l'avénc"        "no convé posar tots 

els ous  dins el mateix paner"         "no es poden fer truites sense trencar els 

ous"         "entre col i col,  lletuga"       "pa clos  i formatge ullat"           "el qui 

menys hi sap  més hi diu"         "cada oller alaba la seva olla"          "qui  en vol  

dir  també n'ha d'oir"         "més val callar que amb bèsties conversar"           

"qui bon peix vol menjar, la bossa s'ha d'escurar"       "qui  mal  gasta, mal  pasta"         "oli m'hi 

ha caigut"         el pescador d'ham, a ca  seva  hi ha fam"       "any  de  figues, no te'n rigues"   

    "pescador de canya, perd més que no guanya"        "es preu fa sa venda"       "es poc menjar 

és sà,  però no engreixa"      "qui dia passa, any empeny"        "deixau  fer  qui sap"       "no et

fiquis mai allà  on no et demanen"         "on va En Miquel ?   A  on hi  ha mel"        "qui  

pregunta  no s'erra"        una bona pregunta  mereix una bona resposta"      "Si 

Nadal cau en dijous,  plega s'arada i ven  es bous"       "el savi sap que no sap, i el ximple 

tot ho té al cap"         "oir, veure i callar, fortes coses  són d'obrar"         "qui  no 

posa  no treu"       "qui ama  la saviesa, s'agrada de tota cosa nova apresa"       

"sempre és bo aprendre coses"        "l'herba molla s'inclina cap a on va es vent"  

      "Tantes lletres té un "sí"  com  un "no"        "la fam és guarida pel menjar, la 

ignorància per l'estudi"        "No hi cap  festa  que ben aviat no s'acabi"         "val 

més riure  que plorar"        "qui molt  riu  no té el  seny  massa viu"        "la 


paraula fa l'home"         "no hi ha  bellesa  com la de les bones obres"         "els 

deutes són un turment durant la nit  i una humiliació  durant el dia"      "la 

saviesa no pot  ésser comprada al mercat"
         


CONEGUEM  L'AUTOR:
(Entrevista recollida a "portula-net")

 "qui res no pregunta, res no  aprèn"
"qui no sap, no peca"
"qui no s'arrisca   no pisca"
"si tan prim miram, aviat no hi veurem"
"qui no té pa, menja coca"
"què sap s'ase d'ensafranat, si  no ha menjat mai espiciat ?"
"del cor  li neix a Maria el filar"
"lo que puguis fer avui, no esperis fer demà"
"sa sort no és del qui la cerca, sinó del qui la troba"
"qui té olles  pot fer tests"
 .........-----........
"l'or  brilla fins i tot els dies de fang"

"l'argent i l'or tothom els estima"

"no bravegis dels teus diners, perquè aviat els pots perdre"

"sa fam  no té  espera" 

"fam i fred,  posen l'home molt estret"

"amb fam tots es menjars són bons"

"taula que no té pa, fa plorar,  i taula que no té vi,  fa patir"

"qui bé menja i qui bé beu, fa molt bé lo que deu"

"sense menjar no  es pot viure"

"esperem el mal temps amb sa panxa plena"

"qui no menja per haver menjat, no és de plànyer"

"quan aniràs de camí, no vagis sense pa ni vi"

 "vinya nova fa bon vi"

"es joc des polissons, que parteixen quan estan rodons"

"qui paga, descansa, i qui cobra, molt més"

"lo que sa bossa perd, es cos ho guanya,  i  un dia a l'any, s'olla se crema"

"demanant, demanant troben Roma"

"Bon dia i bon any tengueu, encara que no plogui"

"qui no pregunta lo que no sap es queda sense sebre-ho"

"allà on hi ha patró no manen mariners"

  

"els infants de Nàpols ploren i mengen"

"De tot sap i de lletra cap"

"·moltes coses es perden per no demanar-les"

"lo que s'ha d'empenyorar que se vengui"

"qui no està acostumant a anar a missa, en el portal s'agenolla"

"Si un va amb un coix, des cap d'un any ho són tots dos"

"Un poc de vi fa parir el verí"

"cada dia no és Nadal"

"el néixer i el morir, pel seu punt han de venir"

"l'aigua fa fang, i el vi fa sang"

"es vi entra dolcet i surt amarguet"

"qui sopa de vi, berena d'aigo"

"dos vins..., fan coranta"

"qui molt  frissa, molt tropissa..."

"un home desendreçat no sol ésser respectat"

"amb pa, fa bon esperar"

"sa processó és llarga i es ciri és curt"

"no es pot dir bé ni mal del dia fins que passat sia"

"del treball en surt el profit"

"la feina ben repartida no mata"


 .........--------............


 "amb  temps i palla  maduren les nesples"
"amb tota cosa hi ha mesura, i totes ses masses fan mal"
"la raó  no vol força, i  amb paciència se guanya el cel"
"entre poc i massa, sa mesura passa i quan basta, basta"
"no hi ha barber mut, ni sastre somogut"
"feina feta, té bon  tranc"
"qui jeu en terra no està exposat a caure"
"qui a bona ombra  s'acosta,  bona ombra el cobreix"
"és més bo de fer trobar una ombra que un vestit"
"de sastre mudaràs, però de lladre no escaparàs"
"ajudant Déu, tot surt bé"
"Qui espera fer demà,   potser no ho ferà"
"del que els ulls no veuen, el cor no se'n sent"
"qui en vestits gasta massa, té es cap de carabassa"
"sa bona roba fa es preu..."
"cada mercader alaba ses seves coses"
"Menjar a gust i vestir a l'ús...això és bona vida"
"si això és la guerra, que no vengui  la pau !"
"treure i no posar, tira la bossa a rodar"
"A CASA  POBRA, QUI NO HI DUU NO HI TROBA"
"a Pina, qui no hi duu no hi dina"

"bossa buida fa mal so"

"val més dur un forat a n'es vestitque una rua a sa panxa"

"home pobre, carregat de traces..."

"no és tot u, haver menjat o estar dejú"

"d'on no n'hi ha, no en poden treure"

"com més rics, més rucs..."
 
"els berenats no coneixen els dejunis !"

"fer almonia  no empobreix ningú"

"qui té ha de donar al qui no  té, i qui bé fa, bé trobarà"

"caritat  i  amor,  no volen tambor"

"tots som de terra i terrejam"

"dóna i serà feliç  i val més donar que rebre"

"qui peca i s'esmena, bona via pren, i  qui cau i s'aixeca és tan alt com era"

"Amb bona mar tothom és bon mariner"

"no tos és bufar i fer ampolles, en l'ofici de mariner"

"la mar fa forat i tapa, i la mar com més té més brama"

"qui no ha anat mai  no sap Déu pregar"

"tallant  barbes aprenen a afaitar"

"pot fer més qui vol que qui pot"

"diners en bossa i mel a la boca"


 "barca  aturada no guanya nòlits"

"per Nadal, cada ovella al seu corral"

"qui te ofici té benefici"

"el bon patró fa el bon mariner"

"anar cap dret i cor net"

"En el cel ens vegem tots plegats. Amen. 

dijous, 22 de setembre del 2011

L'IMPORTANT DE MANACOR
VIDEOS   DE PERSONES
I ALTRES
(IMPORTANTS  DE MANACOR)
ES  CAPELLÀ PERE

Mossèn Pere Llull i Poquet D,  TONI   Mª   ALCOVER
  D. LLORENÇ   BONNÍN
("Senyera"  de Manacor)

BASÍLICA DE "SON PERETÓ"
PARRÒQUIA DE Nostra Senyora dels DOLORS

........-----........


Joan Perelló Sansó. Missioner


........-------..........

ASSOCIACIÓ   "ESTEL DE LLEVANT"ANDREU RIERA.- Piano


LA MARGINACIÓ, AVUI


Agricultura "ecològica"
VICTIMES INVISIBLESLES  FIGUERES DE BALEARS