Pàgineshttps://www.catalunyareligio.cat/ca/pregariacat-celebra-seu-dese-aniversari-nova-web

diumenge, 30 d’octubre del 2011

TEOLOGIA FEMINISTA


TEOLOGIA FEMINISTA


(LLUÍS   DUCH,  "Religió i comunicació", p. 103)


TERESA   FORCADES

PUBLICÀ  (maig del 2.007)   aquest  LLIBRET
(al juny del 2.008, es féu la segona "Edició" (corregida)
i al  2.011  l'ha publicat en "castellà"  (llàstima ??)
Anna Maria van Schurmann


AMB UNA SELECCIÓ  de    "textes"
intentarem fer  un  breu exposició del  "contingut" 
ACLARIMENTS

1.-   Teologia  "feminista"  no  és el mateix  que  "teologia  femenina"

2.-   Un  "baró" (així li agrada a ella denominar als  homes)  pot fer "teologia feminista"

3.-  Una "dona"  pot fer  "teologia   no-feminista"

4.-  En el seu "repàs històric"   és troben  "moltes  monges".   (Això  vol dir  que  eren les dones 
         monges les que podien i sentien interés per la "teologia")

 TERESA   FORCADES


COMENÇA  PER  ACLARIR LES CONTRADICCIONS QUE  ES PODEN DONAR:

1.-  Contradicció inicialment vivencial
          a.  Contradicció entre la vivència que té una persona de si mateixa en relació amb Déu i la
           imatge  de Déu que aquesta persona ha rebut:  (Exemple: una persona homosexual)  Solució:
          el Text bíblic  està redactat sota la inspiració de Déu  però passant per ments humanes...) 
         b
2. Contradicció  inicialment itel.lectual
      a. Contradicció entre dos aspectes de la "tradició"
      b. Contradicció entre dos "passatges" de textos sagrats
      c. Contradicció  entre "interpretació rebuda" i  un   passatge bíblic


El camí de la teòloga o del teòleg feminista és necessariament un camí de lluita i reivindicació... 


 
       ENCARA QUE HI HAGUÉS,  de tan en quan,  DONES,  com Teresa de Jesús, Isabel de Villena...,
es  pot dir que la "Teologia feminista", com el "pensament feminista",  fins al que es diu  LA MODERNITAT,  no entrà en corral....
EL DISCURS "PÚBLIC"  DE  LES   DONES  i  el  "FEMINISME"..

Sor  ISABEL  DE VILLENA  (1.430-1.490)


"LA CAÇA   DE BRUIXES"

A l'Edat Mitjana  no hi hagué practicament "caça de bruixes"
en el sentit de perseguir les dones per  "esser dones"...
FOU EN  L'ARRIBADA DE LA  MODERNITAT...

 JUAN  LUIS  VIVES   i el "seu pensament"
autèntica  "teòloga feminista"  i declarada  "santa i doctora",  ha estat
mirada més com a "verge-casta", que com a dona-sàvia...                                                                                               Catalina   de   SIENA
Teresa de LisieuxMARIA DE JESÚS  DE AGREDA
Les  conseqüències "opresores"  dels  "confessors"   sobre les monges escriptores
L'AUGE DE L'ACTIVITAT  LITERÀRIA  
DE DONES  en el  segle  XVII

Maria de Zayas y Sotomayor (1.590-1.661)
Lady Margaret Cavendish 

aquestes i moltes altres  però, no escrivien des d'una  perspectiva feminista, sinó des d'una perspectiva   religiosa-conservadora....MARIE   de GOURNAY


 


 ANNA   MARIA    VAN     SCHURMAN
........-----......ELS    QUÀQUERS     Una "bona  pel.licula",  original en blanc i negre, ens ajudà  a  conéixer  l'existència de  la "SOCIETAT D'AMICS", coneguts també amb el nom de "quàquers", des de que el seu fundador, George Fox (1.624-1.691), respongué al "jutge" que l'acabava de comdemnar que: "qui hauria de tremolar (en panglès quaker) seria ell".
     ( M'atreveix a  dir que  "els quàquers"  formen  l'únic  grup,  que,  com  a grup,  és cristià de veritat) 

EN  1.946,  1.947 i   1.959)  el  PREMI NOBEL DE LA PAU   ha estat "concedit"  als QUÀQUERS (La Societat  d'Amics)

     La Societat d'Amics  formà el seu "ideari"  gràcies   a  MARGARET   FELL:


........------........


ELENA  CORNARO  PISCOPIA   (1.646-1.684) 
La primera dona que obtení  el títoa de Doctor en una Universitat Europea 
LA  SEGONA  DOCTORA:  "LAURA  BASSI"  (1.711-1.778)

   Com la "Cornaro", LAURA  BASSI, fou una nina prodigi, recolzada pels "notables barons" que  van ser utilitzades als seus interessos,  però Laura...

            LAURA BASSI  va muntar a casa seva   "un laboratori d'electricitat" amb una subvenció de la Universitat


MARIA  GAETANA  AGNESI  (1.748-1.799)


        AGNESI escriví un "Llibre de matemàtiques",  però en les "biografies", que d'ella s'han escrit, sol figurar com a "filla d'un eminent  professor de matemàtiques".  Com si  atribuïsin a "son pare", que era comerciant, les seves qualitats intel.lectuals...
COMENTARI    FINAL