Pàgineshttps://www.catalunyareligio.cat/ca/pregariacat-celebra-seu-dese-aniversari-nova-web

dissabte, 22 de setembre del 2012

MANACOR (en videos)
HOMENATGE  A  MOSSÈN  ALCOVER   1977

SANT  ANTONI  1966


TERESA  FORCADES


SA   PLAÇA  DE   SES   VERDURES
PLOU...


ESPAI   VERD
 Petit  parc  que  uneix el  Passeig  Ferrocarril   amb  la  Ronda  del  Parc

EL    COLL   DE  POU
(de  l'Antic  Hospici)
ESPINÓS...
MON   ESTUDI
DES   DE   LA   FINESTRA


NA   CAMEL.LA
EL    MEU     JARDÍ
PARC   MUNICIPALES    PORT 

Que ja  no  és  com  era...
PASSEIG   FERROCARRIL
inicis

la    "moguda"   del   mig

dissimuladamentLA  TORRE  DE  "SES   PUNTES"
LA   MESQUITA   DAMUNT  EL  "TORRENT"


 EL    COSSIOL
 ESGLÉSIA   DE  CRIST   REI


 


ELS   CAVALLS
 
  


SOPAR  DE  CARRER
EL   CARRERELS   COSSIOLS   DE  SANT   PAU
UN  DIA  QUALSEVOL...

 EL   RAM...

ELS     DOLORSSON    NEGRESON   NEGRE


SANT   LLORENÇ    DES    CARDASSAR
 

divendres, 7 de setembre del 2012