Pàgineshttps://www.catalunyareligio.cat/ca/pregariacat-celebra-seu-dese-aniversari-nova-web

dissabte, 5 de maig del 2018

COSES NOSTRES


JURAMENT

137 (136)
Vora els rius de Babilònia
ens assèiem i ploràvem
d'enyorança de Sió;
teníem penjades les lires
als salzes d'aquella ciutat.
Els qui ens havien deportat
volien que cantéssim;
ens demanaven cants de festa
els qui ens havien entristit:
«Canteu-nos algun càntic de Sió.»
Com podíem cantar cants del Senyor
en una terra estrangera?
Si mai t'oblidava, Jerusalem,
que caigui en l'oblit la meva dreta.
Que se m'encasti la llengua al paladar
si deixés d'evocar el teu record,
si no posés Jerusalem
al capdamunt dels cants de festa....

Twicaraga ku migezi y’i Babuloni, Tukarira twibutse i Siyoni.
Ku biti bimera iruhande rw’amazi yo hagati y’i Babuloni, Twari tumanitseho inanga zacu.
Kuko abatujyanye ho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu, Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati “Nimuturirimbire ku ndirimbo z’i Siyoni.”
Twaririmbira dute indirimbo y’Uwiteka mu mahanga?
Yerusalemu, ninkwibagirwa, Ukuboko kwanjye kw’iburyo kwibagirwe gukora.
Ururimi rwanjye rufatane n’urusenge rw’akanwa kanjye, Nintakwibuka, Nintakunda i Yerusalemu, Nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi.

NOMS SÍMBOLS...

NOELIA
Es tracta d'un nom cristià femení, d'origen francès, procedent de Noël nom propi masculí i paraula emprada per a designar la Nativitat, del llatí, naixement.
Noelia és un nom que també significa "la que fou consolada", "la que troba consol" i també “harmonia”.


*  *  *  *  *  *  *  

IMMA.. és un nom que en  realitat no és complet; el vertader nom és : IMMACULADA.
Origen llatí: significa “La que no té taques” o “aquella que és neta de pecat”.
Advocació a la “Immaculada Concepció de la Mare de Déu”, declarada dogma de fe de la religió catòlica pel Papa Pius IX, 8 desembre 1854.

*  *  *  *  *  
ROSER (“Rosari” )
Roser és un nom català femení i masculí. La variant masculina d'aquest nom és poc habitual en català. Quant a la femenina, és la simplificació del prenom Maria del Roser, que pren el nom de l'advocació mariana de la Mare de Déu del Roser. Originalment, els prenoms derivats d'advocacions marianes completaven el nom de Maria (Maria de) fins que han pres significat per si mateixos, i, lògicament, són femenins.

La Mare de Déu del Roser és una de les diverses advocacions de la Mare de Déu. El seu nom prové del mot 'roser', que tant fa referència a la planta (roser) com al rosari en català medieval. L'aparició del mot 'rosari' per diferenciar conceptes és deu a influència castellana. El mot 'rosari' (del llatí 'rosariŭm', ‘roser' té la mateixa etimologia que el mot 'roser' del llatí ' ...


                                              
*      *      *      * CONXA …: variant de “CONCEPCIÓ” (Concepción en castellà).. És un nom propi femení d'origen llatí. Prové del llatí “conceptio” (concepció, generació) . Té l'origen en l'advocació mariana de la “IMMACULADA CONCEPCIÓ”)
Variants: Conxa, Ció, Conxita, (castellà : Conchita, Chita, Concy)

*  *  *  *  *  


LLUCIAoLLÚCIA
Nom propi de dona, que té per patrona una santa màrtir venerada com a advocada contra el mal d'ulls; Ja cal que s'encomani a Santa Llucia si no vol quedar enlluernat de la vista..
Del grec : Lουκία, nom de la dita santa siracusana. En llatí:lux: llum o «la que va néixer amb la primera llum del dia”.

*  *  *  *  *   

CECÍLIA , nom propi de dona, femení de Cecili. D'origen llatí “Cæcilla” es tradueix com “petita cega” o “gegueta” derivat de “Cæcus” (cec) i “Millius/illa” (diminutiu). La “Gens Cecilia” era una de les grans famílies de la República Romana.
Santa Cecília fou una dama romana, màrtir al segle III per la seva fe cristiana. Venerada com a santa per les diverses confessions cristianes. És la “patrona” dels músics perquè (tradició...) mentre moria va cantar a Déu.


*  *  *  *  *  *  

Andreu : ανήρ (anēr), genitivo ανδρός (andrós), que indica al hombre como opuesto a la mujer (mientras que hombre en su acepción de humano es άνθρωπος, ánthropos, ανθρώπου, anthrópou); ανήρ puede estar relacionada con la raíz indoeuropea ner que significa hombrefuerza vital....


*  *  *  *  
NARCÍS
Narcís (Narcissus) és un gènere de plantes amb flor. El nom deriva del Narcís de la mitologia grega. Són plantes originàries del mediterrani amb algunes espècies de l'Àsia central a la Xina. Moltes són conreades en jardineria amb formació de noves varietats que els fan de mida més gran i modifiquen la forma de la flor.
Visió romàntica del nom: Narcís, jove de gran bellesa que rebutjava tota proposta amorosa i va ser castigat pels Déus enamorant-se de la seva pròpia imatge reflectida a l'aigua d'un estany dins el qual va caure i del que va créixer una bonica flor que duu el seu nom.....
narkaós, "ensopiment", aludeix a l'aroma de la planta...
En grec Νάρκισσος...
Sant Narcís és un sant venerat a l'Església catòlica, sant patró de Girona. Segons la tradició n'havia estat bisbe. La seva festivitat se celebra el 29 d'octubre....
PERE

Pere és la transcripció literal de l'arameu kefa que significa "pedra" o "roca"; en llatí
CATALINA ve de "katharos" grec que vol dir = Pur, Pura...Caterina és un prenom femení català que prové del prenom llatí medieval Catharina, que deriva del prenom grec Haikaterine o Hekaterin; segons algunes teories, és derivat de l'adjectiu katharà (puraimmaculada)...   
..   .   .   .   .   .   


LLUC
Per l'origen i significat del nom “Lluc” es troben dues “teories”:

a) Prové del llatí “locus” o “lucus” que és un “lloc”, un llogaret...”
  • Lucus” era la paraula amb la qual els romans designaven “un bosc sagrat” (sinònims romans “nemus”, “silva”...)
b) prové del nom “Lucius” : lluminós, resplendent...

Lluc l'Evangelista fou deixeble de Pau de Tars i autor de l'Evangeli segons Lluc i dels Fets dels Apòstols, escrits tots dos als voltants de l'any 70  

c )LLUC de "lucanus" llatí = matiner"                                                                                       :  :  :  :  :  :  


PILAR.-
Nom propi femení d'origen llatí que vé de “pilar”: Peça arquitectònica semblant a la columna, però que no té capitell ni sòcol ...sosteniment o suport de qualque cosa...El sant Pilar, o simplement el Pilar: petita columna damunt la qual està col·locada una imatge de la Verge Maria veneradíssima en l'església anomenada del Pilar, de Saragossa. La Mare de Déu del Pilar : dóna el nom propi de dona fundat en l'advocació de la dita imatge....
.  .  .  .  .   SEBASTIÀ

La relíquia d'un braç de sant Sebastià arribà a Mallorca l'any 1523, dipositada a La Seu, Ciutat fou posat baix el seu "patronatge". Abans aquest Sant ja havia estat invocat en temps d'epidèmies, però llavors es popularitzà i s'usà com a nom de bateig...

L'origen i l'etimologia de "Sebastià" és el llatí "sebastianus", de "Sebasta", nom d'algunes antigues ciutats d'Àsia Menor, del grec "sebastos" que significa el mateix que el llatí "augustus"= "digne de veneració" .BRU (BRUNO)

BRU ÉS UN NOM D'ORIGEN GERMÀNIC.
Significa: CUIRASSA : Peça d'armadura que protegeix el bust.
Sant Bru va néixer a Colònia cap al 1030. Estudià a Reims i París. S'ordenà prevere i fou nombrat Arquebisbe de Reims: Col·laborador del Papa, Urbà II.JERONI .-
Deriva del grec “hieros:” ἱερὸς : sagrat i “onoma”: όνομα : nomSant Jeroni Doctor de l'Església, nat a Dalmàcia (Iugoslavia), al segle IV, deixeble de Donato en Roma, estudià Teologia a Treveris perfeccionà la llengua grega en Antioquía. Retirat al desert Calcidic (Siria) aprengué l'hebreu. Fou secretari del Papa snat Damas. Feu la traducció de La Bíblia al llatí, la “Vulgata”, usada durant segles per l'Església catòlica com a text oficial. Morí al 419, a l'edat de 91 anys.

MERCÈ
Mercè és un nom que prové de l'arrel llatina merx, que significa recompensa. És la variant simplificada de Maria de la Mercè, una advocació mariana.
Originalment, els prenoms derivats d'advocacions marianes completaven el nom de Maria (Maria de) fins que han pres significat per si mateixos, i, lògicament, són femenins.
És una advocació mariana molt popular entre els catalans, ja que la Mare de Déu de la Mercè és considerada patrona de la ciutat de Barcelona, encara que canònicament ho sigui de tot l'arquebisbat.
La imatge de la Mare de Déu es guarda a la Basílica de la Mercè...PRÀXEDIS
Praxedis és un prenom femení català.D'origen grec, ve del motPraxis que significa l'acte, la realització.... πρακτική (Práxis) significa "Activa y Emprenadora”
A l'edat mitjana ja és documentat en l'àmbit català. A partir del Renaixement es va fer força popular sobretot a Mallorca.
Variants: Pixedis (variant mallorquina) aqueixa variant ha causat que el seu ús modernament hagi minvat ...
SANTA PRÀXEDIS : FESTES PATRONALS  A  PETRA (Mallorca)
.Han arribat les nostres festes patronals, les festes de Petra, les festes de santa Pràxedis. Deixau-me, en primer lloc, que faci una referència a aquesta santa. Segons una narració llegendària va viure durant el temps dels apòstols i es va distingir per protegir els cristians perseguits per l´emperador romà i en el cas de que fossin martiritzats, recollia la seva sang amb una esponja o amb un drap i els enterrava en el cementiri de Priscil.la. Afligida pel sofriment dels cristians, demanà a Déu morir, i aquesta gràcia li fou concedida un 21 de juliol no se sap de quin any. Pareix cert que va existir realment una santa amb aquest nom, les relíquies de la qual varen ésser traslladades pel papa Pasqual I de les catacumbes a la basílica de santa Pràxedis de Roma l´any 817. ….Des de l´any 1650 és la patrona de Petra però ja abans, a l´any 1459, consta que existia una confraria a Petra amb el nom de la santa que ajudava als malalts i als pobres.” (D'un Pregó de Festes...)
  • LAURA
  • Prové del llatí laurus ('llorer'), que per metonímia significa 'victoriosa', ja que en l'antiga Grècia a la gent honorablement victoriosa se la coronava amb una corona de llorers. Tal tradició va ser prosseguida pels romans, que van anomenar laurea la corona de llorers.significa ‘victoriosa’ (coronada con hojas de laurel).
  • Hi ha també la hipótesis que relacionen el nom amb l'eslau lavra, que significa : 'monestir'..
  • El significat de Laura és: La dona victoriosa”...En grec el nom equivalent és Daphne (ambdues signifiquen ‘llorer’). Laura és el equivalent llatí d'un altre nom de gran bellesa, el grec Dafne, lligat per la mitología al déu Apol.lo i al llorer.     


Laura és una persona hiperactiva, que sempre está fent coses i odia estar parada.

Santoral
    DOLORS,  MARIA-DOLORS, LOLA

El nom de Dolors ve del llatí “dolor”, substantiu derivat del verb “doleo”. El significat de Dolors és “sofriment”


Aquest nom és una advocació de María la Mare de Déu, Nostra Senyora dels Dolors. Aquesta devoció se posà de moda a partir del segle XV.
Dolors és la forma en catalá del castellà Dolores. Aques nom prové de l'advocació mariana, referent als set dolors de la María, el de la crucifixió el més conegut. El nom de Lola no para de créixer. Lola és una de les formes afectuoses o familiars del nom de Dolors. En aquesta ocasió, doncs, l’hipocorístic guanya terreny: té una sonoritat preciosa.   
GREGORI
Gregori és un nom masculí d'origen grec.
Prové del grec antic: Γρηγόριος, «vigilant», del verb: γρηγορέω, «vigilar». Correspon al llatí: Virgilius..  

MARTÍ MARTINA relatiu al martell (llatí) ???

El nom Martí devé del déu Mart, (com també MARC ) . Altres senyalen que significa “aquell que està consagrat a Mart” Altres que seria adaptació de (“Marcial” ) “MARÇAL” també d'origen llatí....
    - MARTÍ del "déu" MART
MARC ….
MARÇAL ….

VICENÇ - VÍCTOR (origen llatí vencedor...Vincentius, relatiu a la paraula "vincens", que significa "vencedor", "conquistador", o "seductor". També : Victor deriva de “Victòria”, és a dir : el”qui mai perd, el millor...)DANIEL (en hebreu: דָּנִיּאֵל, Dāniy'el, "Déu jutja", "Déu és el meu jutge"; siríac: ܕܢܝܐܝܠDaniyel; àrab: دانيال, Dâniya o Dani; grec: Δανιήλ,

  


RAMON: RAIMON ( origen germànic. Consell protector, prové de: ragin mund: "conseller, protector"

Història del nom Ramón: en els pobles saxons es dintingia amb el nom de Ramón a aquelles persones que protegien la comunitat amb intel·ligència i no amb les armes...RAFEL ( orgigen hebreu: ÉL (Déu) HA GUARIT...prové de l'hebreu רפאל: Rafa-El, que significa ‘el déu El ha sanat' o ‘¡sana, El!' o ‘medicina de El' (referint-se al déu d'ugarític El). Actualment la paraula hebrea equivalent a metge és rofe, connectada con l'arrel de Rafa-El. En àrab és anomenat اسرافيل Israfil.


CRISTINA és un nom de dona provinent del llatí o de l'hebreu "Crist"
Crist (del llatí : Christus, i aquest del grec antic : Χριστός, Christós) és una traducció del terme hebreu «Messíes» (מָשִׁיחַ, Māšîaḥ), que significa «ungit».

Santoral - 13 de març: Santa Cristina de Pèrsia, verge i màrtir.

- 24 de juliol: Santa Cristina de Bolsena o Cristina de Tir, verge i màrtir.MIQUEL (origen hebreu :Mikha-el. “Qui és com – EL : Elohim” ??
:Elohim (en hebreu אלוהי ,: terme del judaisme que significa Déu,
DÉU ÉS JUST/ INCOMPARABLE )...


JOAN....( hebreu: prové del prenom bíblic: Johannes. DÉU ÉS PROPICI/ DÉU S’HA COMPADIT )
Juan (castellano) Xoán/Xan (gallego), Jon/Joan (euskera), Giovanni (italiano), João (portugués), Jean (francés), John/Ian (inglés), Johann (alemán), Iván (ruso). Hebreu, יוחנן (Yôḥānnān), que vol dir: 'El fidel a Déu'. De l'hebreo original passà a otros idiomes. . Ιωάννης (Ioannis) és la versió grega de Yôḥānnān....
Joan és el nom que més mallorquins han portat fins ara...

TOMÀS... (origen arameu : BESSÓ)
Originat de la designació aramea תום tōm "bessó". El cognat hebreu és תאום tə'ōm. En el Nuevo Testament la designació fou aplicada a Judes Tomás Dídim, el segon Judes dels Apóstols...
A Mallorca és signe d'incredulitat: “En Tomàs tot el vol tocar amb so nas...”Josep és un nom masculí d'origen hebreu: יוֹסֵף Yosef (amb vocalització en hebreu tiberià i arameu: Yôsēp̄); actualment en hebreu és freqüent el diminuti Yosi.
Josep és l'onzè fill de Jacob. El nom li vingué de les paraules de la mare en parir-lo: Renovi’m (Déu) la família (Yosef). Després el nom ha passat a totes les llengües i és un dels més estesos per tot el món.
BÀRBARA. (origen grec: Βαρβάρα, femenino de βάρβαρος (extranger). Veu onomatopèica ...de bar-bar, pels balbotejos que per als grecs articulaven els de parla d'una alta llengua. Té únicament el sentit de “extranger” no de bàrbar... Aquest sentit prové d'una arrel indo-europea: sánscrit, ex. Barbarah que vol dir “quec”.
Bàrbara significa “dona extrangera”. ...No inculte sinó diferent en usos i costums...
En la tradició ens diu que Santa Bàrbara fou tancada dins una torre..

FRANCESC, FRANCESCA, XESC, XESCA, XISCO... Paco (hipocorístic) afectuós..
Tots tenen l'origen en Francesc d'Assís que fou quei primer l'usà com a nom. SIGNIFICA AIXÒ: “EL FRANCESET”...... Fill de Pietro Bernadotte tenia per nom de baptisme Giovanni, i ja son pare li afegí “francesco”, per la mare frances, i els companys per que li agradava arlar i bé el “francès”.
FRANCESC : EL FRANCESET
EULÀLIA ( del grec: de bona parla eloqüent) variant: LAIA:
És un nom d'origen grec, Prové de “eu” que vol dir “bo, bé”, i “lalos” que vol dir “parlar”, la que parla bé, eloüent...
(imatge cadernera)

GABRIEL...(origen hebreu...Home de Déu)
És un nom d'Àngel, que significa "Home de Dèu", "Força de Dèu" o "Escut de Déu". Fa honor a l'Arcàngel Gabriel. Un dels seus equivalents en idioma àrab és Gibán, que vol dir "L'Anunciador". Hebreu: גַּבְרִיאֵל (Gavriʼel) grec: Γαβριήλ (Gavriil) àrab: ريل (Jibril, Yibril o Djibril)
(imatge  Anunciació FA) 


NEUS   : SIGNIFICAT DE NEUS
Advocació mariana conmemorativa de la gran nevada que va caure sobre la antigua Roma, el 5 d'agost del 357
ONOMÀSTICA DE NEUS: 5 Agost.
Nostra Senyora de les Neus és una antiga advocació mariana que es remunta al segle IV i que està molt estesa a Itàlia, Espanya, Llatinoamèrica i Portugal.
L'origen s'atribueix a l'època del papat de Liberi (352-366) en què es relata que un ancià i acabalat matrimoni de la noblesa patrícia de Roma que no havia tingut fills, van sol·licitar de la Mare de Déu que els assenyalés què havien de fer amb els seus béns per garantir el millor ús cristià de l'herència. La tradició catòlica conta que la Verge es va manifestar davant d'ells i els va indicar que, allà on assenyalés, se li construís un temple. Així, en el matí d'un 5 d'agost, va clarejar nevada la muntanya Esquilino de Roma, el que, com a fet extraordinari, el matrimoni va interpretar voluntat de la Verge i així ho va fer saber al Papa. Altres versions afirmen que la Verge es va aparèixer en somnis als esposos i al Papa i els va anunciar la neu d'agost.
L'obra conclou un any després, amb el finançament de la família patrícia i el suport eclesiàstic. L'església va desaparèixer no gaire temps després, i es va reconstruir pel Papa Sixt III al voltant de l'any 434, sent en l'actualitat la Basílica de Santa Maria la Major.
La devoció a la Mare de Déu de les Neus va quedar reduïda a Roma i la seva perifèria, almenys fins als inicis de l'any 1000. La primera obra artística de la qual es té constància que va representar el miracle s'atribueix a un deixeble de Giotto que es conserva a la Basílica actual.
PERSONALITAT DE LA “NEUS”
és sociable, alegre I de amistats duraderes. És molt del treball i en l'amor és fidel i constant. Busca amb qui compartir sa vida i ideals.
(imatge  NEUS  1)


COSME "kosmas" del grec significa "adornat"... TAMBÉ: cosmos és un sistema ordenat o harmoniós. S'origina a partir del terme grec κόσμος; (kosmos), significant "ordre" o "ornament" i és oposat al concepte de caos. Avui, la paraula es fa servir generalment com a sinònim de la paraula univers (considerat en el seu aspecte ordenat)cosmos origina de la mateixa arrel. En moltes llengües eslaves com el rus i el búlgar, la paraula Космос significa també l'"espai exterior", significat que també es dóna en el castellà. En xinès mandarí, el cosmos es tradueix com yuzhou, que literalment traduït significa espaitemps (宇 yu = espai + 宙 zhou = temps...
(imatge...cosme)


ANTONI / ANTÒNIA  (nom  d'origen romà...LA  GRAN FAMÍLIA  NOBLE  ROMANA (Marc  Antoni...)  "El  qui  planta cara  a  l'adversari",  valent  coratjós... 
(imatge  bust  romà)

MARTA  :  Marta és un prenom femení d'origen Hebreu; מרתא (pronunciat Martâ). A la Bíblia s'esmenta Santa Marta de Betània, germana de Llàtzer i MariaMarta és un nom de pila; מרתא; que significa "preciosa". Deriva de la paraula "מרתא" (Marta) que es tradueix com "senyora" "dama".   
(damaelche...)BARTOMEU   Nom "bar-Tolmay", en 
català Bartomeu, que significa “fill de Ptolemeu”

Maria Magdalena (grec antic: Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνή; ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία i Μαρία ἡ Μαγδαληνή hebreu: מִרְיָם הַמַּגְדָּלִית) és esmentada, tant en el Nou Testament canònic com en diversos evangelis apòcrifs, com una distingida deixeble de Jesús de Natzaret.. El  nom fa referència al lloc de procedència: Magdala, una ciutat situada a la costa occidental del llac de Tiberíades ... Magdala, "elegant," "gran," o "torre" ("lloc gran")........MARIA  MAGDALENA  com si  diguéssim  "NA MARIA  DE  SA  TORRE"  
MargaridaMargalida o Margarita és un prenom femení català. Prové del del llatí margarita, derivat del grec μαργαρίτης, que significa perla.....

El nom d'Elisabet prové de l'hebreu i significa jurament de Déupromesa de DéuDéu és el meu jurament.    Isabel significa “Salut i bellesa”, evoca tendresa i una sensació agradable, probablemente perquè   l'etimología sia “Isis bella”.   Isabel és la variant hispànica del nom hebreu Elisabet, compost per la unió de dos termes: “el” i la rel “s-b”. L'element El en un nom hebreu sempre fa referència a Déu. No está clar si la rel  s-b  aludeix al terme zabad (dar) o sheva (prometer). Per tant, el significat del nom Isabel pot ser “Déu dóna” o “Déu promet”.  
* * * 

 Procedeix de l'anomenat mont Carmel, a Israel, el nom del qual deriva de la paraula Karmel o Al-Karem i que es podria traduir com a «jardí».   "vinya  del   Senyor"..

LLATÍ..
  1. cant (composició musical, música de cant, part d'un poema)
  2. poema, composició en vers (primitivament per a ser cantat)


.

EN   EL   "PREGÓ"

(PREPARATIUS   FESTA   SANT   CRIST   MANACOR)


>SANT CRIST ASouviens-toi de Jésus Christ
ressuscité d'entre les morts.
Il est notre salut,
notre gloire éternelle !

1 - Si nous mourons avec lui,
avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui,
Avec lui nous régnerons. 


2 - En lui sont nos peines, 
en lui sont nos joies. 
En lui l'espérance, 
en lui notre amour. 

3- En lui toute grâce ; 
en lui notre paix. 
En lui notre gloire, 
en lui le salut.
TROBADA   GEGANTS  2018   
CARROSSES   03.06.18


La Gran Muralla China mide cerca de 2.700 km de longitud 

RELLEVANT
RACONS MALLORCA