Pàgineshttps://www.catalunyareligio.cat/ca/pregariacat-celebra-seu-dese-aniversari-nova-web

dimarts, 27 de març del 2012

L'ATEISME DIFÍCIL...

-  Des dels anys  1.970,  la "crisi-terminal"  del catolicisme  marca el ritme  de les mutacions del  "sistema polític"...
- l'enfonsament del "partit comunista"...
- El "comunisme"  i la "dreta catòlica"  desapareixen  de l'estadística electoral...
- La "dreta-clàssica"  es recolzava en "valors-cristians" , de submissió social, és cert,  però també de responsabilitat, caritat i altruisme.  El "catolicisme"  detesta  "el diner"...
 - Una crisi religiosa s'inscriu...en l'origen  del  "nostre malestar"

La identificació del  fons religiós de la crisi ens permet  aclarir alguns aspectes del  malestar actual i, en particular,  les dificultats que  pot experimentar una societat  que viu sense  creences  religioses...
- L'ateisme  ha guanyat.  És, per suposat, sinònim  de llibertat.  La seva justificació  és lògica i simple:  el món és,  no hi ha  cap  altra cosa que  es pugui percebre,  i la  inexistència de Déu no exigeix demostracions...
- L'ateisme està, de fet, en "el cert" quan denuncia l'il.lògic  de l'agnosticisme,  que pretén  romandre equidistant de la creença  i la no-creença...
- ¿ Com  es poden  posar seriosament en un mateix pla...? : - el món real dels ateus,  buit d'èssers suprems, quan no es creu en miracles...?
   - l'espai metafísic dels creients,  ple de criatures  més imaginàries  que  poderoses...?
- Alliberats de  "la il.lusió",  els homes  haurien de trobar-se millor...
- Idò no,
- la història  concreta de l'ateisme  no  ens parla precisament de  la  seva justificació lògica...
- En lloc de portar "el benestar",  l'emergència d'un món  sense Déu  porta al neguit,  a un sentiment de  mancança...
- El món mental dels èssers humans  no és el món físic de  "les ciències-pures"...

L'ateisme  lluita  per  l'emancipació d'un dogma religiós...
- quan els creients  estan en "baixa forma"..., l'ateisme,  privat d'adversaris,  dubta,   claudica,  s'ensorra...
- La descristianització porta a una situació paradoxal:
       - el no-creient sembla que sols es sent còmode quan  fa front a una Església, portadora d'una creença positiva en l'existència de Déu, a la qual  l'ateu pot criticar i negar...
        - la feblesa de l'Església i dels creients  obliga a l'home-ateu a aterrar  en   el  "sense-sentit" de la seva pròpia  vida...   


- La  desaparició  del "grup sòlidament  organitzat" de creients,  és signe de "malestar"  per als guanyadors,   als quals, alliberats de tot, no els queda més remei  que constatar que "no són res",  o,  al  manco, "res  amb sentit"...
- la  desaparició del "paradís",  (del  cel-infern-purgatori),  desvaloritza  tots els  "paradisos terrestres"... S'acaba cercant   "sensacions-extremes" en  diners, sexe, violència... el que abans controlava la religió...

A manca de "seguretat-metafísica"...tenim la SS (Seguretat-Social)  i un cert "benestar"...però, què passarà  si  "aquests" fallen...?

El que vivim és  "una crisi-religiosa".   La  "no-creença"  es tradueix, en països  com  els nostres, ( França, Espanya...,  ), a  una "islamo-fòbia"...Els magrebins, "els moros", com deim per Mallorca,  no ens molesten tan  com l'odi que capa ells sentim...

El que es dóna en la "societat-europea"  ( és un francès que ho diu...)  és   un buit:
  - Buit  polític    =    han caigut  o han estat traïdes  les "ideologies" (esquerra-dreta)
  - Buit  religiós   =    la crisi de la religió cristiana, a Europa, és "terminal"
  - Buit social    =     "el bé-comú"   és  una paraula que no sona dins moltes "orelles"


 - Vivim  angoixats pel "buit religiós" que ha anat  creixent  el darrer mig-segle...

- Una Església catòlica minoritària però socialment important donava  sentit a  la "no-creença",  a l'ateisme,  i ,   com es diu públicament, a l'afirmació laica... 

- Surt  una "religiositat-exhibicionista",  morbosa, que reclama  "la fi"  de la llibertat d'avortament i el rebuig de la teoria darwinista de l'evolució... (fenómen  extrapolat  dels Estats Units...) 


 Apunts recollits de la  lectura d'aquest Llibre:

 aplicat  a la "societat francesa"... En molts  punts és aplicable  també  a  la "nostra"  (mutatis-mutandis)
............

- Un laicisme,  desorientat per la desaparició  del seu adversari catòlic...,  fa esforços  per trobar  l'adversari  en   els  "musulmans".  Així augmenta la "islamo-fòbia" 


- (la "televisió"  o el "fenónem-televisió"  significa   la "clausura" de l'era-Gutenberg...
Era-Gutenberg  =  Edat de la Impremta    =     la "lectura" com a centre d'oci...)
-  La irrupció de la "televisió"   suposà  "un-estancament-educatiu",  en U-S.A.  França,  Regne-Unit,   Alemanya...
- Internet  ha superat l'era-televisiva... els joves i  adolescents  del 2.000   escriuen  més  que els joves-adolescents  dels anys 1.950-60,  malgrat sigui a costa de "l'ortografia"...

- La "modernitat",  l'alfabetització  ha   donat peu al  "sorgiment"  d'aquest  individu    =  triomfant   i    "malaurat"...
- L'augment de "suicidis"  ha seguit  al desenvolupament de l'alfabetització... (  ...és terrible...¡¡ ) 

- Es pensa  si per l'any  2.030  "l'alfabetització"  arribarà  a tothom...
dimecres, 21 de març del 2012

UN ALTRE MÓN POSSIBLE...


UN   ALTRE   MÓN   
ÉS  POSSIBLE ?

segons  ARCADI  OLIVERES
UN  ALTRE   MÓNÉS    POSSIBLE
    

 

diumenge, 11 de març del 2012

AURORA BOREALAURORA    BOREAL

ÉS  UN FENÓMEN  PER   A   NOSALTRES  ESTRANY ....
NO  AIXÍ  PER  ALS  PAÏSOS DEL  NORD D'EUROPA
 Per  això m'ha semblat bé  col.leccionar  unes fotos  i   poder-les   mostrar  de  conjunt