Pàgineshttps://www.catalunyareligio.cat/ca/pregariacat-celebra-seu-dese-aniversari-nova-web

dissabte, 29 de desembre del 2018

FESTA DE NADAL 2018



(Sant  Josep   no  acabà  la  "lloga" )















A   CASA...














A    SANT   JOSEP








MATINES









"MATINES"  PARRÒQUIA  DE  PORRERES:

dimecres, 5 de desembre del 2018

DON LLORENÇ BONNIN























Cançó de bressol: Bona nit!

1- Bona nit, bona nit,
de roses cobert,
de randes guarnit
reposa al llitet.

Matinet si Déu vol
demà et despertaràs,
matinet si Déu vol
demà et despertaràs.

2- Bona nit, bona nit,
bells àngels tots blancs,
demà et mostraran
l'arbre de Nadal.

Dorm Infant un son llis,
somnia el Paradís.
Dorm Infant un son llis,
somnia el Paradís.