dilluns, 13 de gener de 2014

UN BETLEMD'UN   BETLEM     FET    PER    UN     NOI    AMB    "PARKINSON"FOTO  CENTRAL:  EL   PESSEBRE